ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σχεδιάζουμε το σύστημα στα μέτρα σας.

Μελετάμε την αποδοτικότερη λύση

Δίνουμε πρόβλεψη για ενεργειακή αναβάθμιση

Έχοντας την εμπειρία και την τεχνολογική υποδομή μπορούμε να εκπονήσουμε την μελέτη που επιθυμείτε.
Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Μελέτες κλιματισμού (ψύξη -θέρμανση).

  • Μελέτες φωτοβολταϊκών συστήματων.

  • Μελέτες εγκατάστασης.

  • Μελέτες ενεργειακών συστημάτων

  • Μελέτες αυτοματισμού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ