ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ NET METERING

Το μονοφασικό φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net metering 5kWp της προσφοράς παράγει ως 8.200kWh ετησίως ανάλογα με την περιοχή συμψηφίζοντας αντίστοιχη κατανάλωση και εξοικονομώντας από το λογαριασμό του ρεύματος.

Το σύστημα αποτελείται από:

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια
  • Αντιστροφέας INVENTER
  • Ηλεκτρολογικό υλικό : καλώδια, ασφάλειες, πίνακες DC-AC
  • Βάσεις στήριξης : προφίλ αλουμινίου, inox άγκιστρα/ντιζοστρίφωνα για κεραμοσκεπή.
  • Ολοκληρωμένη μελέτη από εμπειρους μηχανικούς.

Απαιτούμενη επιφάνεια για την εγκατάσταση:

  1. Ταράτσα ή έδαφος 40-50 τ.μ.
  2. Στέγη 30 τ.μ.

Επιδοτούμενα προγράμματα:Φωτοβολταϊκά στην στέγη(pvstegi).