ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ NET METERING OR NET BILLING

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής net metering μπορεί να παράγει από 2000kwh ως 30.000kWh ετησίως ανάλογα με την περιοχή και την ισχύ του συστήματος , συμψηφίζοντας αντίστοιχη κατανάλωση και εξοικονομώντας από το λογαριασμό του ρεύματος.Με το σύστημα αυτοπαραγωγής net billing άνω των 31kw για αγρότες συμψηφίζεται ο ταυτοχρονισμός κατανάλωσης και η περίσσεια ενέργεια αποζημιώνεται με την αντίστοιχη χρέωση.

Το σύστημα αποτελείται από:

  • Φωτοβολταϊκά πλαίσια
  • Αντιστροφέας INVENTER
  • Ηλεκτρολογικό υλικό : καλώδια, ασφάλειες, πίνακες DC-AC
  • Βάσεις στήριξης : προφίλ αλουμινίου, inox άγκιστρα/ντιζοστρίφωνα για κεραμοσκεπή.
  • Ολοκληρωμένη μελέτη από εμπειρους μηχανικούς.

Επιθυμητή επιφάνεια για την εγκατάσταση:

  1. Ταράτσα ή έδαφος
  2. Στέγη

Επιδοτούμενα προγράμματα:

  • Φωτοβολταϊκά στη στέγη για οικιακές εγκαταστάσεις.Αιτήσεις έως 15 Μαίου 2024
  • Φωτοβολταϊκά στο χωράφι για αγρότες(Νέο πρόγραμμα)

https://greece20.gov.gr/?calls=fotovoltaika-sti-stegi